Põhjalikumotsing

Rendiauto kasutamine

Soovite Eestis viibimise ajal kasutada rendiautot? Kuidas leida Teile sobiv firma? Mida tuleks autorentimisel silmas pidada?


Eestit külastades tasub soovi korral kaaluda ka auto rentimist ning omal käel vaatamisväärsusi avastada. Kuigi auto rentimine on tarbijaile tehtud väga lihtsaks ja mugavaks, nõuab antud tehingu vormistamine suurt tähelepanelikkust. Nimelt on paljud tarbijakaebused seotud just auto rentimisel tekkinud probleemidega, mida tegelikkuses oleks saanud vältida.
 

Enne auto rentimist

 • Enne ühe konkreetse rendifirma kasuks otsustamist, uurige erinevate rendiauto pakkujate hinnakirju ning tingimusi. Ei tasu autot rentida esimesest ettejuhtuvast firmast.
 • Teavet erinevate autorendifirmade ning –hindade kohta tasub küsida ka hotellist, kus peatute. Samas tasub võimalusi uurida ka omal käel otse rendifirmade teeninduspunktidest.
 • Tasub teada, et autorendifirmad teevad erinevaid eripakkumisi – nädalavahetuse-, eelbroneerimise-, jms eripakkumised võivad rendi lõpphinda tublisti kahandada.

Rendiauto broneerimine Interneti vahendusel

Kui otsustate rendiauto broneerida Interneti vahendusel, tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:

 • Olge valmis selleks, et Interneti-broneeringuga kokkulepitud hinda võidakse auto kättesaamisel ning rendilepingu vormistamisel suurendada.
 • Hinnatõusu põhjuseks võib olla asjaolu, et esialgne hind ei sisalda kindlustust või muud lisanduvat tasu. Kokkulepitud tasule võivad lisanduda ka näiteks kohalikud maksud, turvatool lastele, õigus kasutada teist juhti, GPS-seadme olemasolu jms.

 Nõuded juhile

  • Eestis auto rentimisel peab sõidukit rentiv isik omama Eestis kehtivat vastava kategooria juhiluba. Reeglina juhiloa koopiat või ajutist juhiluba autorendifirmad ei aktsepteeri.
  • Rendifirmade poolt võib olla seatud tingimuseks vähemalt 2-aastane juhtimisstaaž. Samuti võib olla juhile kehtestatud vanuspiirand nii minimaalse kui maksimaalse vanuse osas. Näiteks võidakse alla 25-aastaste isikute käest küsida noore juhi lisatasu ning üle 80-aastastele isikutele autot ei rendita.
  • Lisaks juhilubadele võivad osad rendifirmad rentijalt nõuda ka muu isikuttõendava dokumendi näitamist (pass, ID-kaart).

Mis võivad lisaks kütusekulule mõjutada autorendi hinda?

 • noore juhi lisatasu või lisajuhi kasutamine;
 • kui autot ei tagastata samasse rendipunkti, kust see laenutati;
 • kui auto tagastatakse väljaspool tööaega;
 • kui soovitakse autosse eraldi lasteistet või muid lisaseadmeid;
 • kui ületatakse riigi piir;
 • kui auto tagastatakse tühja paagiga, võib selle eest rendifirma nõuda sootuks suuremat hinda kui oleks maksnud auto tankimine tanklas;
 • autole teie valduses olnud ajal tehtud liiklus- või parkimistrahvid ning tekitatud vigastused;
 • mõnel puhul on läbitavate kilomeetrite arv piiratud ning kilometraaži ületamise puhul tuleb samuti maksta lisatasu.

Olge lepingut sõlmides tähelepanelik!


Autot rentimisel Eestis sõlmitakse leping tavaliselt eesti keeles, samas on rahvusvaheliste esinduste puhul võimalik paluda lepingut ka inglise keeles. Eestis nagu ka Euroopa Liidu tasandil ei eksisteeri autorendilepingutele spetsiaalset õiguslikku regulatsiooni, millest rendifirmad on kohustatud lähtuma nagu see on kehtestatud näiteks pakettreiside või Interneti teel sooritatavatele ostude puhul. Seega lugege kõik lepingus sätestatu hoolega üle ning kõikvõimalike arusaamatuste või lisaküsimuste korral küsige klienditeenindajalt abi.

 • Ärge kirjutage alla lepingule, millest te täielikult aru ei saa! Võtke endale aega leping üle lugeda ja küsige lisaküsimusi iga punkti osas, mis jääb arusaamatuks või on kahetimõistetav.
 • Ärge visake lepingu koopiat ära ning ärge unustage küsida makset tõendavat dokumenti!. Reeglina nõuavad rendifirmad krediitkaardi andmeid, et Teie arvelt renditasu vastavalt vajadusele maha võtta. Seega olge valmis selleks, et Teie arvel võidakse broneerida lisaks kokkulepitud autorendimaksumusele ka tagatisraha ehk omavastutussumma, juhuks kui autoga midagi juhtub. Hoidke alles kõik tšekid ja lepingud, mis tõestaksid kokkulepitud/makstud summat. Vastasel juhul võidakse Teie käest algsest suuremat summat nõuda.
 • Väga oluline on pöörata lepingu lugemisel tähelepanu kindlustust puudutavale osale ehk rendilepingule lisatavale kindlustuslepingule ning veenduda, autokindlustuse olemasolus, kehtivuses ja summas! Kindlustusfirmade vastutus erineb riigiti väga palju. Tavaliselt kehtib autorendi puhul vaid kõige üldisem kindlustus, mis ei pruugi katta eriolukordades tekkinud kahjusid. Täpsustage, mis saab siis, kui kindlustus ei kata autole tekitatud kahjude kõrvaldamise kulu ning millisel juhul kindlustus üldse ei kehti. Kui kindlustuskaitse on nõrk, küsige lisakindlustuse võimaluste kohta. Tasub täpsustada ka seda, et kas autokindlustusega kaasneb reisijate kindlustus.
 • Pöörake tähelepanu tankimist puudutavatele regulatsioonidele lepingus. Kui tagastate auto tühja paagiga, võib sellega kaasneda trahv. Täis paagiga auto tagastamisel hoidke kindlasti alles tankimist tõendav dokument, et võimalikke vaidluste korral tõendada, et tagastasite auto täispaagiga. Kui rendi vormistamisel võeti teil tagatisraha ka kütusekulude katteks ning te tagastate auto täis paagiga, jälgige, et Teile makstaks vastav tagatisraha tagasi.
 • Kui plaanite rendiautoga sõita välja selle riigi territooriumilt, kus auto renditi, jälgige, kas leping lubab teil seda teha ja kas kindlustus kehtib ka sellisel juhul. Nt võib Eestis tegutsev rendifirma lubada autoga sõita Balti riikides ehk Eesti, Läti ja Leedu ulatuses, nendest piiridest välja sõitmine tuleb aga eraldi kokku leppida. Mõnel rendifirmal võib kasutuspiirkond hõlmata ka põhjamaid, nagu Soome, Rootsi jt.
 • Täpsustage auto tagastamisega seonduvat – millal on rendifirma teeninduspunktid avatud, et saaksid auto tagastada nii, et see vaadatakse ettevõtte esindaja poolt üle teie juuresolekul, et fikseerida auto korrasolek.
 • Pange tähele, et reeglina võivad rendiautot juhtida ainult rendilepingus märgitud isikud, vastasel juhul kindlustused ei kehti.

 Rendiauto kättesaamisel

 • Rendiauto kättesaamisel vaadake auto väga põhjalikult nii seest kui väljast üle. Kõikidest vigastustest (isegi kriimustused autokerel), mille avastate auto kättesaamisel, kuid mida ei ole rendilepingus fikseeritud, peaksite enne auto kasutama hakkamist rendifirmale teada andma ning nõudma, et need kirjalikult vormistataks. Võimalusel tasub vigastusi ka pildistada.
 • Kontrollige palju on paagis kütust.

Mida teha õnnetuse korral?

 • Kui satute rendiautoga õnnetusse, tegutsege täpselt rendilepingus toodud juhiste kohaselt.
 • Teavitage õnnetusest viivitamatult rendifirmat.
 • Tõsiste õnnetuste puhul ärge tegutsege enne või võtke arvesse kolmandate isikute soovitusi, kui kohale on jõudnud politsei.
 • Kui autole on põhjustatud vigastusi, ärge laske neid ilma rendifirmaga kokku leppimata parandada.

 

Mida tuleb silmas pidada auto tagastamisel?

 • Auto tagastamisel tuleb auto nii seest kui väljast hoolega koos rendifirma esindajaga üle vaadata ning kindlasti vormistada üleandmisakt, kus sätestatakse auto seisukord. Kui üleandmisaktis jäetakse mõned kohad täitmata, kriipsutage need enne allkirjastamist läbi, et hiljem ei saaks sinna midagi lisada.
 • Proovige vältida auto tagastamist väljaspool rendifirma tööaegu.
 • Juhul kui tagastate auto peale rendifirma tööpäeva, ei ole teil võimalik nõuda, et ettevõtte esindaja saaks koos teiega auto üle vaadata ning fikseerida auto seisukorra (kas paak on kütust täis, kas autol on vigastusi, kas kõik autos olnud esemed, nt turvatool, on alles jne). Sellistel juhtudel olge valmis selleks, et teile võidakse esitada arve auto vigastuste kohta, mida te ei ole autole põhjustanud.
 • Kui autol esinevadki vigastused, millele autorendifirma viitab, kuid mida te ei ole tekitanud, võivad need olla tekkinud sel ajal kui auto oli teie poolt kokkulepitud kohta jäetud ning firma esindaja ei olnud autot veel kätte saanud. Paraku ei ole teil kuidagi võimalik tõendada, et neid vigastusi ei esinenud autol nii kaua kuni see oli teie valduses. Seega tasuks selliseid olukordi vältida.

Kaebuse esitamine


Kui Teil on pretensioone autorendifirmale ja tegelikkuses on teie krediitkaardilt võetud maha summasid ilma selgete põhjendusteta, nt süüdistatakse Teid autole vigastuste tekitamises või võetakse maha kütuse raha, kuigi te tagastasite auto täis paagiga, tehke ettevõttele koheselt kirjalik kaebus. Kaebuses märkige selgelt omapoolne nõue ja lahendus olukorrale. Ärge kunagi lisage kaebusele originaale lepingust, tšekkidest vms.
Kui rendifirma keeldub kaebust lahendamast või te ei ole nõus pakutud lahendiga ja leiate, et teie õigusi on Eestis tegutseva kaupleja poolt rikutud, tasub abi saamisekspöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse EL tarbija nõustamiskeskusesse.


Allikas: Tarbijakaitseamet http://www.tka.riik.ee/millele-poorata-tahelepanu-autode-rentimisel-eestis-marts-2009/index.php

Helista: (+372) 6116 203 - info@europcar.ee. Asendusauto päringud (+372) 53 044 055

Sama rakendus. Rohkem liikuvust.

Lae alla Europcari rakendus!