Põhjalikumotsing

Renditingimused

Isikuandmete kaitse üldmäärus | Europcar Internationali küpsiste kasutamise põhimõtted

 

 

 

Europcar International kogub teavet teie seadme kohta, kasutades küpsiseid ja muid sarnaseid tehnilisi lahendusi.

 

Küpsised ja muud sarnased tehnilised lahendused on navigeerimise jälgijad, mis salvestatakse teie seadmesse, kui külastate meie veebisaiti (edaspidi küpsised).

 

Nende põhimõtete (edaspidi küpsiste kasutamise põhimõtted) eesmärk on kirjeldada erinevat liiki küpsiseid, mida kasutatakse Europcar Internationali veebisaidil (www.europcar.ee)  ja mida kontrollib Europcar International.

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted täiendavad Europcar Internationali privaatsuspõhimõtteid ja neid tuleb tõlgendada kooskõlas nimetatud privaatsuspõhimõtetega, mis on leitavad siit

SISUKORD

 

 

 1. Milliseid küpsiseid ja millisel eesmärgil Europcar kasutab?
 2. Kui kaua Europcar küpsiseid säilitab?
 3. Kolmandate isikute küpsised
 4. Kas küpsiste abil kogutud andmeid edastatakse väljapoole ELi?
 5. Kuidas oma küpsiseid hallata?
 6. Kelle poole pöörduda, kui tekib küsimusi küpsiste kasutamise kohta?
 7. Küpsiste kasutamise põhimõtete muutmine

 

 

 

 

A. Milliseid küpsiseid ja millisel eesmärgil Europcar kasutab?

 

Europcar kasutab erinevaid küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 

Allpool on toodud üksikasjalik teave nende eesmärkide kohta, milleks Europcar International küpsiseid kasutab.

 

 

Kirjeldus/eesmärk

 

Küpsised

Püsi-/seansiküpsis

Kas andmeid edastatakse väljapoole ELi?

Vajalikud küpsised

Need küpsised on Europcar Internationalile vajalikud, et tagada meie veebisaidi nõuetekohane toimimine ja keskkonna turvalisus. Ilma nendeta ei saa me jätta meelde teie valikuid ning andmed, mille te broneerimise käigus meie veebisaidil annate, lähevad kaduma, mistõttu ei saa me teie broneeringut vormistada.


Selleks kogub Europcar International:

 • teavet teie broneerimise käigus tehtavate täpsete valikute (nt sõiduki, asukohta) kohta;
 • teie broneeringuks vajalikke andmeid (st jaam, rendiauto vastuvõtmise ja tagastamise kuupäev, sõidukitüüp, lisaseadmed).

Europcari vajalikud küpsised (JSESSIONID, Synchronize, ejCC_3, TS01X)

Seansiküpsised

Ei

Need küpsised on Europcar Internationalile vajalikud, et tagada privaatsuskeskuse toimimine ja jätta meelde teie küpsiseseaded.


Selleks kogub Europcar International teavet teie küpsistega seotud eelistuste (nõusoleku või teie keeldumise) kohta.

TagCommander

Püsiküpsis

Ei

Funktsionaalsed küpsised

Neid küpsiseid kasutab Europcar International selleks, et te saaks kasutada meie veebisaidil olevaid teatud funktsioone, mis lihtsustavad ja parandavad teie navigeerimiskogemust ning toodete/teenuste valimist:

 • veebivestlus teile veebi teel abi andmiseks;
 • teie eelistuste (keel, jaam, jne) salvestamine;
 • toodete/teenuste jaotus mitmesuguste kriteeriumite (müügiedu, populaarsus, otsingu aeg ja koht jne) alusel.

Selleks kogub Europcar International teavet:

 • veebivestluse kasutamise kohta;
 • teie navigatsioonieelistuste (nt keel, jaam jne) kohta.

Europcari funktsionaalsed küpsised (DotcarClient, EuropcarLocale)

 

Püsiküpsised

Ei

iAdvize

Püsiküpsis

Jah

BD4Travel

Püsiküpsis

Ei

Analüütilised küpsised

Need küpsised võimaldavad Europcar Internationalil analüüsida seda, kuidas meie kliendid meie veebisaiti kasutavad, et me saaks jälgida veebisaidi jõudlust, täiustada selle kvaliteeti ja parandada teie navigeerimiskogemust.

 

Selleks kogub Europcar International teavet:

 • meie veebisaidil navigeerivate kasutajate arvu kohta;
 • selle kohta, milliseid Europcar Internationali veebisaidi lehekülgi kõige enam külastatakse;
 • selle kohta, mitu veateadet võidakse navigeerimise jooksul kuvada;
 • meie veebisaidi lehekülgede laadimiskiiruse kohta;
 • külastajate päritoluriikide kohta;
 • külastajate kasutatavate seadmete/veebilehitseja kohta;
 • ostetud toodete/teenuste liikide kohta;
 • mis on seotud testidega, mida Europcar International oma veebisaidi kindlates osades võib kasutada (nt selleks, et arvutada välja külastajate arv, või nn klikkide arv);
 • mis on seotud teiste klientide kommentaaridega (nt toote kohta antud kommentaaride arv, mitu korda on kommentaari vaadatud, kommenteeritud toodete ostud jne).

Google Analytics

Püsiküpsis

Jah

Dynatrace

Püsiküpsis

Ei

AT Internet

Püsiküpsis

Ei

AB Tasty

Seansiküpsis

Jah

Webtrends

Seansiküpsis

Jah

Reevoo

Püsiküpsis

Ei

Reklaamiküpsised

Neid küpsiseid kasutab Europcar International ja kasutavad meie reklaamiagendid selleks, et mõõta meie reklaamikampaaniate tulemuslikkust.

 

Selleks kogub Europcar International teavet:

 • meie veebisaidil navigeerivate kasutajate arvu kohta;
 • selle kohta, milliseid reklaame kuvati ajal, mil te meie lehel navigeerisite;  
 • selle kohta, kas te klõpsasite reklaamile;
 • selle kohta, kas te ostsite reklaamitavaid tooteid/teenuseid;
 • müügistatistika kohta.

Netbooster DBM

Püsiküpsis

Jah

DoubleClick Floodlight

Püsiküpsis

Jah

Criteo

Püsiküpsis

Jah

Bing

Püsiküpsis

Jah

SaleCycle

Püsiküpsis

Jah

Adventori

Püsiküpsis

Jah

SalesForce

Seansiküpsis

Jah

Yahoo gimini

Püsiküpsis

Jah

Adara

Püsiküpsis

Ei

Google Adwords/ Remarketing

Püsiküpsis

Jah

 

 

 

B. Kui kaua Europcar küpsiseid säilitab?

 

Europcar International kasutab püsiküpsiseid ja seansiküpsiseid.

 

Allpool on loetletud Europcari kasutatavad püsiküpsised ja nende säilitamise ajad.

 

 

 

 

 

Küpsised

Püsi-/seansiküpsis

Säilitamise aeg

Vajalikud küpsised

Europcari vajalikud küpsised (JSESSIONID, Synchronize, ejCC_3, TS01X)

Seansiküpsised

30 minutit

TagCommander

Püsiküpsis

13 kuud

Funktsionaalsed küpsised

Europcari funktsionaalsed küpsised (DotcarClient, EuropcarLocale)

 

Püsiküpsised

7 päeva

iAdvize

Püsiküpsis

Kolm aastat

BD4Travel

Püsiküpsis

Määramata aeg või kuni kasutaja need kustutab

Analüütilised küpsised

Google Analytics

Püsiküpsis

Kaks aastat

Dynatrace

Püsiküpsis

Kaks aastat

AT Internet

Püsiküpsis

Üks aasta

AB Tasty

Seansiküpsis

13 kuud

Webtrends

Seansiküpsis

Kaks aastat

Reevoo

Püsiküpsis

Kuni kaks aastat

Reklaamiküpsised

Netbooster DBM

Püsiküpsis

13 kuud

DoubleClick Floodlight

Püsiküpsis

13 kuud

Criteo

Püsiküpsis

Kaks aastat

Bing

Püsiküpsis

Kaks aastat

SaleCycle

Püsiküpsis

Kaks aastat

Adventori

Püsiküpsis

90 päeva

SalesForce

Seansiküpsis

Kaks aastat

Yahoo gimini

Püsiküpsis

Kaks aastat

Adara

Püsiküpsis

Kaks aastat

Google Adwords/ Remarketing

Püsiküpsis

13 kuud

 

 

 

C. Kolmandate isikute küpsised

 

Europcar International kasutab kolmandate isikute küpsiseid. Need on küpsised, mida rakendavad kolmandad isikud, kui te külastate meie veebisaiti.

Meie veebisaidil kasutatavad kolmandate isikute küpsised on loetletud allpool.

 

Europcari küpsised

Kolmandate isikute küpsised

Vajalikud küpsised

Europcari vajalikud küpsised

TagCommander

Puuduvad

Funktsionaalsed küpsised

Europcari funktsionaalsed küpsised

BD4 Travel

iAdvize

Analüütilised küpsised

 

Google Analytics

Dynatrace

AT Internet

Reevoo

AB Tasty

Webtrends

Reevoo

Reklaamiküpsised

SalesForce

Adara

Netbooster DBM

DoubleClick Floodlight

Criteo

Bing

SaleCycle

Adventori

SalesForce

Adara

Google Remarketing

Europcar International juhib teie tähelepanu tõigale, et need küpsiste kasutamise põhimõtted ei kehti kolmandate isikute küpsiste kasutamise kohta ning Europcar International ei vastuta selle eest, kuidas kolmandad isikud nimetatud küpsiste abil kogutud andmeid kasutavad. Soovitame teil tutvuda kolmandate isikute privaatsuspõhimõtetega, et saada põhjalikum ülevaade eeskirjadest, mis kehtivad teie isikuandmete töötlemise kohta.

Lisaks juhime teie tähelepanu sellele, et suurem osa veebilehitsejaid võimaldab blokeerida kolmandate isikute küpsiseid.

 

 

D. Kas küpsiste abil kogutud andmeid edastatakse väljapoole ELi?

 

Europcar International juhib teie tähelepanu tõigale, et teatud küpsiste abil kogutud andmeid võidakse edastada väljapoole ELi. Selle põhjuseks on asjaolu, et mõnede meile teenust osutavate isikute serverid asuvad maailma eri paigus, et tagada parem teenuste kvaliteet.

See puudutab andmeid, mis on kogutud järgmiste punktis A üksikasjalikult välja toodud küpsiste abil: iAdvize, Google Analytics, AB Tasty, Webtrends, Reevoo, Netbooster DBM, DoubleClick Floodlight, Criteo, Bing, SaleCycle, Adventori, SalesForce ja Google Remarketing.

Soovitame teil tutvuda nende teenusepakkujate privaatsuspõhimõtetega, et saada põhjalikum ülevaade eeskirjadest, mis kehtivad teie isikuandmete edastamise kohta.

 

Lisateavet andmeedastuse kohta leiate Europcar Internationali privaatsuspõhimõtete asjakohasest osast siit.

 

E.   Kuidas oma küpsiseid hallata?

 

Te võite küpsiste kasutamise aktiveerida või deaktiveerida ning paluda igal ajal asjaomase teabe kustutamist Europcar Internationali privaatsuskeskuse kaudu, mille leiate .

Teatud tingimustel võite te seoses teie isikuandmete töötlemise, sealhulgas küpsistega kasutada andmekaitseõigusi (nt õigust andmetega tutvuda, nõuda nende parandamist, töötlemise peatamist). Küpsiste kasutamisega saate hõlpsasti nõustuda või sellest keelduda, tehes privaatsuskeskuses asjakohase valiku. Samuti võite te igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta ja paluda asjaomaste andmete kustutamist.

Lisateavet nende õiguste kohta leiate Europcar Internationali privaatsuspõhimõtete osast, milles käsitletakse andmekaitsega seotud õigusi, või kasutada neid õigusi veebivormi kaudu, mille leiate siit.

Küpsistega seotud seadeid saate te hallata ka oma veebilehitsejas. Lisateavet selle kohta, kuidas hallata küpsiseid oma veebilehitsejas leiate konkreetse veebilehitseja alajaotisest „Help“ (abi) või klõpsates järgmisele lingile: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari.

 

 

F.   Kelle poole pöörduda, kui tekib küsimusi küpsiste kasutamise kohta?

Kui teil tekib küsimusi selle kohta, kuidas Europcar International küpsiseid kasutab, võtke ühendust:eis-dpo@europcar.com 

 

 

G.  Küpsiste kasutamise põhimõtete muutmine

Neid küpsiste kasutamise põhimõtteid muudeti viimati 24. mail 2018.

 

Europcar International jätab endale õiguse küpsiste kasutamise põhimõtteid mis tahes ajal muuta.

Kui muudatus mõjutab küpsiste kasutamist Europcar Internationali veebisaidil, teavitatakse teid asjaomasest muudatusest ja Europcar International palub teil anda privaatsuskeskuse kaudu uus nõusolek.

Prindi

Helista: (+372) 6116 203 - info@europcar.ee. Asendusauto päringud (+372) 53 044 055

Tellimusega seonduv
Ärikliendile

Sama rakendus. Rohkem liikuvust.

Lae alla Europcari rakendus!

Sisukaart Autorentimise juhend Euroopas Europcar maailmas Rendilepingu tingimused Eestis Rahvusvahelised renditingimused KKK Loodussõbralik poliitika Tagasiside Kontaktid Eestis Tingimused

© Europcar Estonia 2024